Voorwaarden abonnement

Voorwaarden abonnement

AANLEVEREN BOEKHOUDING

Om de huidige tarieven te kunnen aanbieden dient de boekhouding, als je een abonnement afsluit, volgens onderstaande voorschriften te worden aangeleverd.

Hoe?

De boekhouding kan zowel digitaal (per e-mail) als fysiek (op papier) worden aangeleverd. Het is ook mogelijk om de boekhouding op te laten halen. Buiten Nijmegen en Den Bosch wordt hiervoor € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.

Wat?

Je dient zelf te controleren of je alle documenten die betrekking hebben op de betreffende periode hebt verzameld en aanlevert. Alle hieronder genoemde documenten moeten als volgt worden aangeleverd:

  • Bankafschriften: per maand (met begin- en eindsaldo per maand) en gesorteerd op datum;
  • Verkoopfacturen: gesorteerd op factuurnummer;
  • Inkoopfacturen: gesorteerd op factuurdatum;
  • Kassabonnen en andere transacties: gesorteerd op datum.

Opmerking: Voor alle bank- en/of kastransacties dient het onderliggende document te worden aangeleverd. Dit voorkomt veel vragen en versnelt de verwerking van de boekingen.

Wordt de boekhouding onjuist of onvolledig aangeleverd dan behouden wij het recht om de extra tijd die benodigd is voor de verwerking alsnog in rekening te brengen.

Wanneer?

De boekhouding dient maandelijks binnen 10 werkdagen na afloop van de maand te worden aangeleverd.

PROEFTIJD, CONTRACTDUUR EN OPZEGGING

Bij aanvang van een abonnement geldt een proeftijd tot één maand na afloop van de eerstvolgende BTW-aangifteperiode. Gedurende de proeftijd kunnen beide partijen, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst eenzijdig opzeggen. Een abonnement wordt, behoudens voortijdige beëindiging gedurende de proeftijd, voor de duur van minimaal één jaar afgesloten en kan daarna maandelijks voor het einde van de maand schriftelijk worden opgezegd. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

KORTINGEN

Kortingen op abonnementen gelden alléén voor de eerste drie maanden. Daarna wordt het normale tarief toegepast.

OVERIGE VOORWAARDEN

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Scroll Up