Voorwaarden abonnement

Wij houden van duidelijkheid vooraf. Vandaar dat hieronder de spelregels van een abonnement worden beschreven. Mocht iets toch nog niet duidelijk zijn of heb je een andere vraag dan verzoeken wij je vriendelijk om onze FAQ-pagina te bekijken of contact met ons op te nemen.

AANLEVEREN BOEKHOUDING

Om de huidige tarieven te kunnen aanbieden dient de boekhouding, als je een abonnement afsluit, volgens onderstaande voorschriften te worden aangeleverd.

Hoe?

De boekhouding wordt digitaal aangeleverd (bij voorkeur via Google Drive, maar het kan ook via bijvoorbeeld Dropbox of Microsoft OneDrive). Deel een map en richt deze (voor zover van toepassing) als volgt in:

 • Bedrijfsnaam
  • Jaar
   • Kwartaal
    • Bank (voor alle zakelijke bankrekeningen (ook zakelijke creditcard, PayPal- en/of bijv. Mollie-rekeningen)
     • Zakelijke betaalrekening
      • Bankafschriften
      • Bankmutaties
     • Zakelijke spaarrekening 1
      • Bankafschriften
      • Bankmutaties
     • Zakelijke spaarrekening 2
      • Bankafschriften
      • Bankmutaties
     • Etc.
    • Verkopen
    • Inkopen
     • Leveranciersnaam 1
     • Leveranciersnaam 2
     • Etc.
    • Zakelijk, maar via privérekening, privé-creditcard of contant betaald
     • Privérekening
      • Ontvangsten
      • Uitgaven
     • Creditcard
     • Contant
      • Ontvangsten
      • Uitgaven

Wat?

Je dient zelf te controleren of je alle documenten die betrekking hebben op de betreffende periode hebt verzameld en aanlevert. Alle hieronder genoemde documenten moeten als volgt en in de juiste map te worden aangeleverd:

 • Bankafschriften: per maand (met begin- en eindsaldo per maand) en gesorteerd op datum;
 • Bankmutaties: per maand (MT940-bestanden geëxporteerd vanuit de bankomgeving);
 • Verkoopfacturen: per maand en gesorteerd op factuurnummer;
 • Inkoopfacturen: per maand en gesorteerd op factuurdatum;
 • Kassabonnen en andere transacties: gesorteerd op datum.

Opmerkingen:

 • Voor alle bank- en/of kastransacties dient het onderliggende document te worden aangeleverd. Dit voorkomt veel vragen en versnelt de verwerking van de boekingen.
 • Tevens dient duidelijk te worden aangegeven welke transacties privé zijn geweest en welke transacties zakelijk zijn geweest, maar via een privébankrekening of contant zijn betaald.
 • Bestandsnamen dienen duidelijk te zijn (voorzien van documentnummer, klant- of leveranciersnaam en datum)

Wordt de boekhouding niet volgens bovenstaande instructies aangeleverd dan behouden wij ons het recht voor om de extra tijd die hierdoor benodigd is voor de verwerking alsnog tegen ons reguliere uurtarief in rekening te brengen.

Wanneer?

De boekhouding dient periodiek binnen 10 werkdagen na afloop van de maand, het kwartaal of het jaar te worden aangeleverd. Dit is afhankelijk van het btw-aangiftetijdvak dat van toepassing is. Als de omvang van de boekhouding groter is/wordt dan dient deze maandelijks te worden aangeleverd, zodat de hoeveelheid werk wordt verspreid en overzichtelijk blijft.

WAT WORDT DOOR ONS GEZIEN ALS ÉÉN TRANSACTIE?

Om achteraf misverstanden te voorkomen wordt hieronder duidelijk omschreven wat door ons wordt gezien als één transactie:

 • Kas/bankboeking: één bankmutatie (bij- of afboeking) op een bankafschrift geldt als één transactie;
 • Verkoop-/inkoopfactuur: één regel op een verkoop- of inkoopfactuur geldt als één transactie;
 • Memoriaalboeking (bijv. journaalposten m.b.t. afschrijvingen, btw-aangiften, boekingen n.a.v. gemende kosten en/of periodeafsluitingen; dus géén correctie i.v.m. een fout –> zie correctieboeking): één regel in een memoriaalboeking geldt als één transactie;
 • Klant/leverancier/artikel/activum: het aanmaken van een klant, leverancier, artikel en activum geldt per item als één transactie (n.v.t. op BRONS-abonnement);
 • Correctieboeking: als een correctieboeking door ons noodzakelijk wordt geacht dan kijken wij naar de oorzaak van de correctieboeking. Ligt de oorzaak van de benodigde correctieboeking bij jou als klant, omdat je iets niet volledig, tijdig of correct hebt aangeleverd dan wordt iedere regel in een memoriaalboeking gezien als één transactie. Dient de correctieboeking te worden gemaakt als gevolg van een vergissing of fout van ons dan worden deze transacties uiteraard niet meegenomen in de berekening van het aantal transacties t.b.v. onze facturatie aan jou als klant.

ACTIVITEITEN DIE WIJ ZIEN ALS FINANCIEEL EN FISCAAL ADVIES

De volgende activiteiten worden door ons berekend tot financieel en fiscaal advies:

 • Een bezoek aan/van de klant;
 • Het voeren van telefoongesprekken;
 • Het schrijven en beantwoorden van e-mails;
 • Het voeren van chats via onze website.

Reistijd is dus niet inbegrepen, maar hiervoor wordt, buiten Nijmegen, wel € 0,35 (excl. BTW) per km achteraf extra in rekening gebracht.

PROEFTIJD, CONTRACTDUUR EN OPZEGGING

Bij aanvang van een abonnement geldt een proeftijd tot één maand na afloop van de eerstvolgende BTW-aangifteperiode. Gedurende de proeftijd kunnen beide partijen, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst eenzijdig opzeggen. Een abonnement wordt, behoudens voortijdige beëindiging gedurende de proeftijd, voor de duur van minimaal één jaar afgesloten en kan daarna maandelijks voor het einde van de maand schriftelijk worden opgezegd. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

KORTINGEN

Kortingen op abonnementen gelden alléén voor de eerste drie maanden. Daarna wordt het normale tarief toegepast.

OVERIGE VOORWAARDEN

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.