Belastingen

Belastingen

Bedrijven en particulieren zijn verplicht om over hun inkomen/winst in Nederland inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aan de Nederlandse staat te betalen. Daarnaast zijn bedrijven verplicht om periodiek een btw-aangifte te doen, waarbij betaalde btw en gevorderde btw dienen te worden verrekend en het verschil moet worden betaald of kan worden teruggevorderd.

Bedrijven en particulieren kunnen gebruik maken van fiscale regelgeving, waardoor eventueel minder belasting hoeft te worden betaald. Wij helpen je graag om ervoor te zorgen dat jij niet teveel belasting betaalt.

Finance & Control Online ondersteunt en adviseert bedrijven en particulieren op het gebied van:

Scroll Up