Toelichting SMART-abonnement

Vrije keuze online boekhoudsysteem

Tegenwoordig heb je als ondernemer veel mogelijkheden op het gebied van online boekhouden. Bij online boekhouden kun je er als ondernemer voor kiezen om zelf, in meer of mindere mate, (een deel van) de boekhouding te doen. Daarnaast heb je altijd direct inzicht in de financiële huishouding van je bedrijf. Uiteraard moet de boekhouding dan wel op orde zijn en regelmatig worden bijgewerkt. Waar je nog meer aan moet denken kun je hier lezen.

Het aantal online boekhoudsystemen is de laatste jaren flink toegenomen. De bekendere systemen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de ondernemer op het gebied van de financiële administratie. Vaak onderscheiden de systemen zich van elkaar door:

 • Standaard functionaliteit
 • Het eventueel kunnen toevoegen van extra functionaliteit (tegen een meerprijs)
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Mobiliteit (door het gebruik van Apps op je smartphone)
 • Prijs

Aan welke eisen en wensen een online boekhoudsysteem moet voldoen kan van persoon tot persoon sterk verschillen. Finance & Control Online biedt daarom aan jou de mogelijkheid om zelf te onderzoeken welk boekhoudsysteem voor jou het fijnste werkt en/of het meest geschikt is. Welk online boekhoudsysteem je kiest vinden wij niet belangrijk, zolang het maar een goed werkend systeem is.

Let wel op! Bij sommige, maar zeker niet alle, aanbieders van online boekhoudsystemen moet de boekhouder die (een deel van) de boekhouding verwerkt en controleert ook een abonnement afnemen. De kosten die hiermee gemoeid zijn berekenen wij door aan jou als klant. Er zijn namelijk gratis alternatieven, waarbij jij als klant “gratis” een extra gebruiker kunt aanmaken voor de boekhouder en deze dus niet met extra kosten wordt geconfronteerd.

Uiteraard kunnen wij je helpen bij het kiezen van een online boekhoudsysteem. Een aantal online boekhoudsystemen wordt alvast genoemd in dit bericht dat wij hebben gepubliceerd.

Controle boekhouding

Wil je graag zelf (een deel van) de boekhouding verwerken, maar deze wel laten controleren door een boekhouder? De controle van de boekhouding is inbegrepen in het SMART-abonnement.

Tot 25 transacties per kwartaal

Heb je hulp nodig bij de verwerking van de boekhouding dan ondersteunen wij je hierbij graag. Binnen het SMART-abonnement is de verwerking van de boekhouding en het eventueel aanbrengen van correcties beperkt tot 25 transacties per kwartaal. Extra transacties kunnen eventueel vooraf hier worden ingekocht of worden achteraf extra (€ 1,- per transactie) in rekening gebracht. Lees in de voorwaarden wat wij verstaan onder één transactie.

Financieel en fiscaal advies

Voor ondernemers zonder financiële achtergrond is het niet eenvoudig om de financiële administratie van hun bedrijf helemaal te doorgronden. Vaak zijn de rapportages, zoals balans en resultatenrekening nog wel te lezen, maar worden ze nog niet echt begrepen. Zo is het verschil tussen opbrengsten en inkomsten/ontvangsten of kosten en uitgaven/betalingen niet altijd duidelijk. Daarnaast zijn wet- en regelgeving vaak moeilijk te doorgronden, aan verandering onderhevig en onvoldoende bekend. Het uitzoeken en op de hoogte blijven hiervan kost enorm veel tijd en die tijd besteed je waarschijnlijk liever aan datgene wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waarmee je geld kunt verdienen. Dan is het fijn als je met je vragen bij deskundigen terecht kunt.

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Welke kosten zijn zakelijk, privé of gemengd?
 • Wat is het verschil tussen kosten en investeringen?
 • Is een bepaalde investering verstandig?
 • Welke criteria hanteer ik voor het beoordelen van een investering?
 • Kan ik een investering volgens plan uitvoeren of is het misschien verstandiger om deze naar voren te halen of juist uit te stellen?
 • Hoe moet ik omgaan met afschrijvingen?
 • Kan ik naast het declareren van kilometers ook andere autokosten zakelijk boeken?
 • Etc.
Binnen het SMART-abonnement is het geven van financieel en fiscaal advies beperkt tot één uur per kwartaal. Welke activiteiten hiertoe worden gerekend vind je hier.

Aangifte omzetbelasting

Periodiek dient iedere ondernemer, tenzij je hiervan bent vrijgesteld, aangifte omzetbelasting (ofwel btw-aangifte) te doen. In de aangifte omzetbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen te betalen omzetbelasting en te ontvangen omzetbelasting. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen ontvangen en geleverde goederen en diensten in het binnenland, binnen de EU en buiten de EU. Al deze zaken dienen afzonderlijk te worden geregistreerd en verwerkt in zowel de financiële administratie als de btw-aangifte.

Aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Alle natuurlijke personen (particulieren, maar ook bedrijven/organisaties met een rechtsvorm, waarbij de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn) die in Nederland inkomen genieten en vermogen hebben zijn in Nederland belastingplichtig en moeten jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting doen. In deze aangifte worden het inkomen en het vermogen bepaald, waarover men inkomstenbelasting verschuldigd is.

Alle rechtspersonen (bedrijven/organisaties, waarbij de eigenaren niet hoofdelijk aansprakelijk zijn) die in Nederland inkomen genieten en vermogen hebben zijn in Nederland belastingplichtig en moeten jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting doen. In deze aangifte wordt de fiscale winst bepaald, waarover men vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Jaarrekening

In bepaalde situaties is het verplicht om als onderneming een jaarrekening op te (laten) stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming en de bedrijfsgrootte (balanstotaal, netto-omzet en aantal medewerkers) en eventueel branche. Soms is het, ondanks dat het misschien niet verplicht is, toch noodzakelijk om een jaarrekening op te (laten) stellen. Bijvoorbeeld voor een kredietaanvraag, waarbij de kredietverstrekker een jaarrekening wenst te ontvangen, zodat deze de kredietwaardigheid kan beoordelen.
 
Een jaarrekening bestaat uit de vergelijkende cijfers van twee boekjaren, bestaande uit een balans, resultatenrekening (winst- en verliesrekening) en toelichting. De bedrijfsgrootte is bepalend voor de inhoud van de jaarrekening. Hoe groter een bedrijf des te meer informatie in de jaarrekening moet worden opgenomen.